به کارگیری اسید سولفوریک غلیظ در صنعت تولید برق خبرساز شد

اسید سولفوریک غلیظ زمانی به روغن ویتریول معروف بود که توسط کیمیاگر عرب قرن هشتم جابر بن حیان ابداع شد.

این ماده توسط Johann Van Helmont در دهه 1600 با تقطیر مخرب ویتریول سبز (سولفات آهن) و سوزاندن گوگرد تهیه شد.

سوزاندن گوگرد با نمک (نیترات پتاسیم) برای اولین بار در قرن هفدهم برای تهیه اسید سولفوریک استفاده شد.

در اواسط قرن هفدهم، جان روباک فرآیند محفظه سرب را اختراع کرد که از اکسیدهای نیتروژن به عنوان اکسیدان استفاده می کرد.

فرآیند تماس، که در آن اکسیداسیون دی اکسید گوگرد به تری اکسید گوگرد توسط اکسیژن (هوا) روی یک کاتالیزور انجام می شود، در ابتدا در حدود سال 1830 توسط Peregrine Phillips در انگلستان توسعه یافت.

در تولید اختیاری، استخراج گوگرد یا مواد معدنی گوگرددار (پیریت) تنها هدف است که بر اساس استخراج داوطلبانه ذخایر گسسته برای دستیابی به حداکثر بازیابی اقتصادی است.

در تولید غیر اختیاری، گوگرد یا اسید سولفوریک به عنوان یک محصول جانبی غیرارادی بازیافت می شود که مقدار آن منوط به تقاضا برای محصول اولیه به تنهایی است.

فرآیند محفظه سرب در حال حاضر تقریباً به طور کامل جایگزین فرآیند تماس در تولید صنعتی اسید سولفوریک شده است. بسیاری از اسید سولفوریک تولید شده توسط فرآیند محفظه سرب در ساخت کودها استفاده می شود، زیرا اسید نسبتا رقیق است. در مقابل، فرآیند تماس می تواند اسید با هر غلظت دلخواه را بسازد.

اسید سولفوریک یک ماده شیمیایی کالای بسیار مهم است و در واقع، تولید اسید سولفوریک یک کشور نشانگر خوبی برای قدرت صنعتی آن در یک قرن اخیر بوده است.
داروهای شیمی درمانی برای درمان انواع سرطان استفاده می شود. سلول‌های سرطانی نسبت به سلول‌های طبیعی به آسیب DNA حساس‌تر هستند، بنابراین در شیمی‌درمانی، سلول‌های سرطانی با آسیب رساندن به DNA خود از بین می‌روند.

این فرآیند به عنوان آلکیلاسیون DNA شناخته می شود و از نوعی دارو به نام عوامل ضد نئوپلاستیک آلکیله کننده استفاده می شود. اسید سولفوریک در فرآیند تولید این گونه داروها استفاده می شود